God skolemad..........

 

Sund skolemad:

...forbedrer indlæringsevnen

...forbedrer sundheden

...forebygger fedme

...er gratis i Finland

 

 

..........skal tilbydes alle i Aalborg Kommune

Det er efterhånden ved at være daglig kost, at man hører om at både børn og voksne er overvægtige. At børns overvægt skyldes for lidt motion og for usund mand er åbenlyst for enhver – men selvom årsagen er klar, ser det ikke ud til at udviklingen går den rigtige vej.

I princippet er det selvfølgelig forældrenes og børnenes ansvar hvad de spiser – men det kan jo være svært for forældrene at følge med i hvad børnene spiser i de mange timer de er i skole eller SFO.

Det er derfor også på tide, at der fra kommunal side fokuseres mere på hvilken mad børnene spiser i skolen. Sodavandsautomater og salg af slik skal selvfølgelig væk fra skolen – det er indlysende. Men vi må også sørge for, at børnene får noget sundt at spise og lærer nogle gode madvaner at kende. Kun derved undgår vi det stigende antal kraftigt overvægtige unge mennesker – med deraf følgende sundhedsmæssige problemer.

I Finland har man serveret gratis mad på skolerne siden 1948 – og måske har vi her en af årsagerne til den finske succes i PISA undersøgelserne. For at en god indlæring kan finde sted skal rammerne være til stede – og her spiller den fysiske velvære en stor rolle.

Derfor bør der på samtlige nordjyske skoler indføres en madordning hvor der serveres et sundt, nærende og mættende måltid mad til alle elever – OG det skal højst koste kr. 2 pr. måltid. Med spændende og så billigt et måltid, vil det langt overvejende flertal af eleverne ikke smutte over på tanken efter det usunde.

Udover det sundhedsmæssige aspekt er det mindst ligeså vigtigt, at en god kost er med til at forbedre børnenes koncentrationsevne, og dermed indlæringsevne i timerne. Koncentrationsevnen falder når man sidder med en ”tom mave” – og den følelse kommer jo hurtigt, når man i stedet for et sundt og mættende måltid fylder sig med tomme kalorier.

Der er selvfølgelig mange skoler hvor faciliteterne ikke er til at producere maden – men maden kan også sagtens laves et centralt sted og opvarmes umiddelbart inden servering. Det fungerer fint i København og så kan det også fungere i Nordjylland.

For at minimere de personalemæssige omkostninger til håndtering og eventuel opvarmning ude på skolerne kan man passende lave en turnusordning, hvor de ældste elever på skift hjælper til en times tid før og under frokostpausen. På københavnske skoler hjælper eleverne typisk med at sælge maden, føre regnskab og afregne med centralkøkkenet, udfylde bestillingslister, optælle lager og udføre hygiejnekontrol. Det ansvar eleverne her påtager sig, sammen med en lærer, for at få tingene til at fungere, kan eleverne som en sidegevinst også lære noget af.

De nye nordjyske kommuner har alle en størrelse hvor det er muligt at lave en central produktion af skolemad til rimelige priser. Erfaringerne fra andre steder tyder på at et måltid mad kan produceres for kr. 10-12 pr. dag. Det må maksimalt koste kr. 10 i Aalborg. Der gives rask væk tilskud til personalekantiner - så kan der også gives tilskud til skolemad hvis det viser sig svært nogle steder at få budgettet til at løbe rundt med en pris på kr. 10.

Når det tilmed vil medvirke til at hæve det faglige niveau i vores skoler og senere spare på sundhedsudgifter, sygedagpenge mv – så er spørgsmålet om vi overhovedet har råd til ikke at indføre bedre madordninger i skolerne? Det vil være en super investering i både sundhed og indlæringsevne – og der er altså behov for at forbedre begge dele.

Jeg vil gøre en sådan madordning til en mærkesag for mig i det nye Aalborg byråd hvis jeg får chancen efter den 15. november.